De Hollandse Aquarellisten Kring bestaat sinds 1945 en verenigt professionele beoefenaars van het schilderen met waterverf. De vereniging heeft als doel het bevorderen en uitdragen van de aquarel in alle verschijningsvormen. Daartoe worden tentoonstellingen georganiseerd en publicaties uitgegeven.

Alle leeftijden, stijlopvattingen en technieken zijn in de Kring vertegenwoordigd.

Het is niet zo, dat onze leden alleen aquarelleren. Zij maken ook werk met andere materialen, maar hebben de liefde voor de aquarel gemeen.

Op de ledenpagina's zijn de websites vermeld, de moeite waard om te bezoeken.

 

 

Bestuur                                                                                      Ballotagecommissie

Voorzitter                               M. Staal                                      K.Slegt

Secretaris                               J. Quispel                                    H.Terhorst

Penningmeester A.I.             M. Staal                                      S. Scheller

Lid                                           K. Spinhoven                             Voorzitter  M. Staal

Lid                                           E. Salis